Zasady bezpiecznej eksploatacji wideł w wózku widłowym

Widły w wózkach widłowych są elementem, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy. Ulegają zużyciu poprzez tarcie o podłoże w wyniku czego profil widły wyciera się i tym samym obniża się nośność wideł. 

Przepisy stanowią, że maksymalne żucie widły na skutek wytarcia może wynosić 10% w stosunku do wartości nominalnej ale nie więcej niż 5mm. W praktyce wytarcie widły o 10% może obniżyć nośność widły nawet o 20%. Należy też pamiętać o tym aby nie podnosić ładunku na samych końcach wideł bo zwiększa to rzeczywiste obciążenie i może doprowadzić do pęknięcia widły. Niezależnie od długości widły mają podany udźwig na odległości 500 lub 600mm od punktu zawieszenia, np. widła wykonana z płaskownika o przekroju 100x40mm i długości 1200mm ma udźwig 1250kg x 500mm, widła wykonana z tego samego płaskownika ale o długości 1800mm mam taki sam udźwig.

Warto też zwrócić uwagę, że udźwig wideł zależy zarówno od przekroju płaskownika oraz od jakości stali z jakiej został wykonany.

Wszelkiego rodzaju przeróbki lub naprawy wideł wykonywane bez odpowiedniego sprzętu oraz wiedzy mogą uszkodzić widłę i doprowadzić do wypadku podczas jej użytkowania.

Stan techniczny wideł powinien być kontrolowany nie rzadziej niż raz w roku. Podczas oględzin wideł należy sprawdzić:
- stopień wytarcia,
- kąt wygięcia oraz,
- czy nie ma pęknięć

Zaufali nam
Facebook Instagram Youtube