Wózek widłowy z koszem roboczym

W sytuacji gdy zakup specjalistycznego podnośnika osobowego jest ekonomicznie nieuzasadniony  a musimy wykonywać pewne zadania na wysokości i dysponujemy wózkiem widłowym to platforma robocza jest idealnym rozwiązaniem. Zastosowanie platformy roboczej (kosza dla ludzi) wraz z wózkiem widłowym może ułatwić np. wymianę oświetlania, załadunek czy rozładunek na regałach, prace porządkowe czy naprawy.

W porównaniu do pracy na drabinie czy rusztowaniu zastosowanie podestu roboczego stwarza zdecydowanie bezpieczniejsze stanowisko pracy.

Należy jednak pamiętać, że chcąc bezpiecznie korzystać z kosza roboczego do wózka widłowego trzeba spełnić kilka wymagań. W przypadku gdy producent wózka widłowego nie przewidział możliwości podnoszenia osób należy zwrócić się do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o zgodę na użytkowanie platformy roboczej z wózkiem widłowym. W tym celu należy przedstawić:
- instrukcję obsługi wózka widłowego
- instrukcję obsługi kosza roboczego
- instrukcję użytkowania wózka wraz z platformą roboczą

W przypadku gdy wózek widłowy jest wyposażony w osprzęt którego ruch może spowodować zagrożenie (np. obrotnica czy przesuw boczny powyżej 100mm/stronę) zainstalowanie platformy nie jest dopuszczalne. Dodatkowo podparcie podestu widłami musi wynosić co najmniej 75% jego długości. Musi być też spełniony warunek udźwigu wózka na maksymalnej jego wysokości podnoszenia (minimum 1000 kg).  

Platforma robocza musi być wykonana zgodnie z Dyrektywą 2009/104/WE, PN-ISO 3691+A1, wytycznymi FEM.

Zaufali nam
Facebook Instagram Youtube