Wymagania dotyczące wózków w magazynach wysokiego składowania

Coraz częściej na magazynach spotykamy się z regałami wysokiego składowania. Jest to odpowiedź na wciąż rosnące ceny powierzchni magazynowych. W polskich przepisach dotyczących BHP brak jest jakiejkolwiek definicji regału wysokiego składowania lecz przyjmuje się, że w ten sposób nazywane są regały o wysokości powyżej 1,8 m. Niekiedy wysokość regałów sięga nawet kilkunastu metrów.

Stosowanie regałów wysokiego składowania powoduje konieczność posiadania wózków widłowych o odpowiedniej wysokości podnoszenia. Z użytkowaniem takich wózków łączy się jednak szereg problemów praktycznych.

1 – udźwig resztkowy wózka. Udźwig znamionowy zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości. W niektórych wózkach pełne obciążenie możliwe jest nawet przy wysokości 9 m ale część wózków, aby zapewnić ten sam stosunek wagi do wysokości, wymaga zastosowania modelu o większym udźwigu, co może wiązać się montażem większego akumulatora i ładowarki oraz koniecznością pracy w szerszych korytarzach.

2 - Wysokość masztu. Wysokość podnoszenia jest ważnym parametrem wózka, ale nie mniej istotna jest wysokość masztu w stanie złożonym, aby umożliwić przejeżdżanie przez drzwi magazynów oraz tunele w regałach. Ważne jest żeby podczas wysuwania kolejnych segmentów maszt nie generował nadmiernego hałasu.

3 - prędkość unoszenia. Przy wysokich regałach towary pokonują spore odległości pionowe. Zbyt niska prędkość unoszenia to straty cennych minut. Prędkość podnoszenia powinna oscylować wokół 0,8 m/s.

4 - Widoczność. Operator wózka powinien mieć możliwość obserwacji końcówek wideł. Nawet jeśli wózek ma możliwość podnoszenia ładunku na żądaną wysokość to stan podłoża i ogumienia mogą wpływać na bieżąca wysokość wideł. Zastosowanie kamer i czujników laserowych pomagają operatorowi wózka w pracy na wysokości.

5 -Komfort pracy operatora. Duży wpływ na wydajność pracy ma wygodna przestrzeń dla operatora. Zmniejsza ona jego zmęczenie a więc poprawia koncentracje. Nie tylko sama kabina operatora ma znaczenie, lecz także wygodny sposób wsiadania i wysiadania, bowiem jak wykazują badania przeciętnie operator w ciągu godziny wysiada i wsiada dowózka co najmniej pięć razy.

6 -Uprawnienia operatora. A skoro już jesteśmy przy operatorze, to operator wózka wysokiego składowania musi mieć odpowiednie uprawnienia dla wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem (wózki podnośnikowe specjalizowane (kategoria urządzeń I WJO, głownie wózki ze zmiennym wysięgiem oraz operatorem unoszonym wraz z ładunkiem).

Zaufali nam
Facebook Instagram Youtube